ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หากคุณสนใจที่จะร่วมงานกับเรา กรุณาส่ง Resume มาทาง Email ด้านล่างนี้
hr@gmsdutyfree.co.th

 

 1. พนักงานขาย ( สื่อสารภาษาจีนได้)  จำนวน 30 อัตรา
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ระดับอนุปริญญา
  2. สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี หากสามารถสื่อสารภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น หรือ รัสเซียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีใจรักบริการ
  4. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 2. Customer Service Representative (URGENT)  จำนวน 30 ตำแหน่ง
  1. ปริญญาตรี
  2. ชายหรือหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  3. สามารถสื่อสารภาษาจีน HSK.L4 และ ภาษาอังกฤษ Toeic 350 คะแนนขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าจะพิจารณาพิเศษ
  5. รักงานบริการ บุคลิกดี ตรงต่อเวลา มีความรอบคอบ
  6. สามารถทำงานเป็นกะได้
 3. ผู้จัดการฝ่ายธุรการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  1. จบการศึกษาปริญญาตรี / หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งจัดซื้อ หรือ ธุรการ  อย่างน้อย 5 ปี
  3. หากมีพื้นฐานและสามารถใช้ระบบ  SAP ได้ ( System, Applications and Products in Data Processing) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint
  5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถปฏิบัติงานได้ที่จังหวัดภูเก็ต
 4. พนักงานโลจิสติกส์ ( Store Runner )  5 ตำแหน่ง
  1. จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  2. เพศชาย ผ่านการเกฑณ์ทหารแล้ว
  3. สามรถทำงานเป็นกะได้
  4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ ( โซนฝั่งอันดามัน )
 5. Duty Free Ambassador (DFA)   5 ตำแหน่ง
  1. จบปริญญาตรี ทุกสาขาปริญญาตรี ทุกสาขา
  2. มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ,จีน
  3. มีใบประกาศวัดระดับความสามารถทางภาษา TOEIC อังกฤษ) (HSK จีนระดับ 4 ขึ้นไป)
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้
 6. Visual Merchandising Officer
  1. มีประสบการ์ณในด้านการออกแบบงานตกแต่งร้านค้า จัดดิสเพลย์ ออกแบบงานกราฟฟิคภายใน
  2. มีทักษะในการใช้โปรแกม Photoshop, Illustrator,  other visual design tools, MS Office ได้เป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ ความเข้าใจเทรน์การตกแต่งและสามารถนำมาปฏิบัติได้
  4. มีความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงนวัตกรรม
 7. Asst. HRD 1 อัตรา
  1. จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายบุคคล 3-5 ปี
  3. หากมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพนักงานและ มีทักษะในการใช้โปรแกรม HRIS (Human Resource Information System) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  5. มีความสามารถในการจัดการและบริหารงาน
  6. มีความแม่นยำและรอบคอบในการทำงาน
  7. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint
 8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer) 1 อัตรางานจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 70
  1. ดูแล กำกับความถูกต้องขั้นตอนการจัดซื้อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักนโยบายการจัดซื้อของหน่วยงาน ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์เวชภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า คุณลักษณะ และเงื่อนไขต่าง ๆ
  2. จัดทำการเปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด
  3. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อได้รับการอนุมัติให้สั่งซื้อ และส่งให้ผู้ขาย
  4. ติดตามการสั่งซื้อและส่งมอบสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารการสั่งซื้อ
  5. เก็บรักษา และปรับปรุงรายชื่อผู้ขายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ตลอดจนหาผู้ขายรายใหม่อย่างต่อเนื่อง
  6. จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการร้อยละ 30

  1. สนับสนุนงานธุรการและงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. สนับสนุนการจัดประชุม/จัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/งานอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
  3. บริหารจัดการงานพัสดุสำนักงาน