ขั้นตอนการซื้อสินค้า

1

เพียงแสดงหนังสือเดินทางและหมายเลขการจองตั๋วเครื่องบินที่จุดลงทะเบียนห้างจีเอ็มเอส ดิวตี้ฟรีเพื่อรับบัตรช้อปปิ้งการ์ด

2

แสดงบัตรช้อปปิ้งการ์ดต่อพนักงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อสินค้า

3

 
ลูกค้าสามารถรับสินค้าป้ายขาวได้ที่เคาร์เตอร์จ่ายสินค้าบริเวณโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต สำหรับสินค้าป้ายทองลูกค้าสามารถซื้อและนำกลับได้ทันที ทั้งนี้สินค้าป้ายทองนักท่องเที่ยวสามารถทำ คืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

* โปรดแสดงหนังสือเดินทาง และ ใบเสร็จรับเงินเพื่อติดต่อรับสินค้า